DanDome Homestay

<<<<< จากวีดีโอนี้ 

<<<<< ก็จะเป็นวีดีโอที่แนะนำเส้นทาง แนะนำการเดินทาง และแนะนำสถานที่ของที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ นั่นก็คือ "แดนโดมโฮมสเตย์" ซึ่งในวีดีโอนี้ก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมให้เราได้ทำมากมาย เช่น

  • นั่งเรือชมทิวทัศน์ของอ่าวคราม
  • ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น
  • รับประทานอาหารเย็น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เช่น

  • ตกหมึก
  • ยกบาม
  • ชมค่างแว่น เป็นต้น